Beoordeeld met een 9,0 na 2315 beoordelingen
Grote voorraad, snel geleverd Sterk in maatwerk Gratis verzending vanaf € 500,-
0416 75 02 55 Maandag t/m donderdag van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag van 8:00 - 17:00 uur
Zaterdag van 8:00 - 12:00 uur

Privacystatement

Privacystatement

Vos Kunststoffen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vos Kunststoffen persoonsgegevens van relaties verwerkt. Onder relaties verstaan wij onder andere bestaande en potentiele klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website en social media kanalen. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vos Kunststoffen zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
• u via deze privacyverklaring willen informeren met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin dit vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om op aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vos Kunststoffen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt wij hiertoe contactgegevens waar onder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige , (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

1) Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens onder andere om offertes te kunnen toesturen, zaken te leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

2) Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop van goederen en diensten is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

3) Verder verwerken wij gegevens ten behoeve van interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en voor marktonderzoek.

4) Gegevens worden ook gebruikt om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te brengen en houden. Dit kan rechtstreeks maar bijvoorbeeld ook middels blogs op onze website of campagnes via social media. Hierbij tracht Vos Kunststoffen rekening te houden met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.

5) Als u zaken bij ons bestelt en/of levert zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe producten en diensten. Eventueel kunt u van ons hierover aanbiedingen ontvangen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden niet voor u kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn
De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Indien sprake is van een transactie houden wij ons aan een wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dienst. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit bijvoorbeeld om bij te houden hoe bezoekers van onze website gebruik maken of wat de klantwaardering voor onze producten en diensten is. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Vos Kunststoffen gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vos Kunststoffen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. U vindt ons beleid hier: https://www.voskunststoffen.nl/privacystatement

Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vos Kunststoffen een belangrijke wijziging doorvoert welke gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website en/of directe communicatie middels e-mail of social media.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen van dit document vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u ons hier per e-mail over informeren via: info@voskunststoffen.nl.

Eventuele schriftelijke verzoeken kunt uw sturen naar: Vos Kunststoffen, Veensesteeg 8a, 4264 KG Veen

We helpen u graag! 0416 75 02 55 of info@voskunststoffen.nl